Hoewel bij het samenstellen van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kan de informatie na verloop van tijd verouderd of achterhaald zijn. Derhalve kan deze informatie niet meer juist zijn. Gea Huisman Stibbe Paardenjuristen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet site.

Het contact via deze internet site via een bericht aan het e-mailadres info@geastibbe.com is
niet beveiligd. Persoons- of adresgegevens welke wij via info@geastibbe.com ontvangen worden niet aan derden verstrekt. Aan het verzenden van een e-mail aan info@geastibbe.com kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen (links) op deze internet site voeren naar informatiebronnen welke door derden worden beheerd en waarover Gea Huisman Stibbe Paardenjuristen geen enkele zeggenschap heeft. Derhalve kan zij ook geen verantwoording dragen voor enige informatie of andere zaken welke van deze verwijzingen (links) afkomstig zijn, noch voor het tot stand komen van de verbinding.

Niets op deze website mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gea Huisman Stibbe Paardenjuristen.

Share