Blog 2. Een gewaarschuwd wedstrijdruiter telt voor 2.

geplaatst in: Geen categorie, Nieuws | 0

SPORT EN TUCHTRECHT

Terugkijkend naar de afgelopen week kom ik tot de conclusie dat het leven van een Hippisch advocaat afwisselend en best wel druk is. Geen dag verloopt het zelfde. Dat maakt mijn vak zo leuk.

Een cliënte vroeg mijn advies over hetgeen haar was gebeurd tijdens een wedstrijd. Tijdens het losrijden werd zij boos aangesproken door een toeschouwer. Deze toeschouwer was van mening dat mijn cliënte niet paardvriendelijk was en overige deelnemers in de weg reed. Cliënte was zich van geen kwaad bewust. Cliënte was erg geschrokken en door het voorval volkomen uit haar concentratie. De toeschouwer verteld cliënte dat zij het er voor deze keer bij laat maar dat zij haar de volgende keer een waarschuwing geeft en het zal rapporteren bij de KNHS.

Tot verbazing van cliënte is de toeschouwer naar de wedstrijdorganisatie gegaan en wordt er gecontroleerd tijdens het losrijden. De official op de wedstrijd  neemt geen bijzonderheden waar. Cliënte verneemt niet dat zij iets fout zou hebben gedaan.

Na afloop van de wedstrijd en prijsuitreiking spreekt cliënte het jurylid en federatievertegenwoordiger aan. Zij legt het gebeurde voor. Zij krijgt het advies om er niets mee te doen. Geen klacht in te dienen over het gedrag van de toeschouwer, die overigens ook official is, maar niet op deze wedstrijd. Cliënte laat het voor wat het is.

Groot is haar verbazing wanneer zij gebeld wordt door afdeling handhaving van de KNHS. Cliënte wordt geïnformeerd dat er een klacht is neergelegd door de toeschouwer. Deze klacht wordt haar voorgelezen. Een week later ontvangt cliënte een schrijven van de KNHS waarin wordt verwezen naar het voorval en de klacht. Tevens zou er ook een klacht liggen van de federatievertegenwoordiger. Beide rapportages mocht mijn cliënte niet inzien. Vervolgens heeft Cliënte  mij ingeschakeld.

Wat men vaak vergeet is dat de dit tuchtrecht van de KNHS feitelijk strafrecht is. Een ieder heeft recht op een eerlijk proces (artikel 8 EVRM) , dat betreft ook de voorfase. Cliënte mag schriftelijk reageren, echter als je geen inzage hebt in de stukken waar moet je dan op reageren?

Ik heb afdeling handhaving meegedeeld waar het mijns inziens in hun denkwijze aan schort. Geen openheid en eerlijkheid, geen correcte toepassing hoor en wederhoor. Na intern overleg bij de KNHS krijgt cliënte alsnog inzage in de stukken. Eind goed al goed? Bijna. Cliënte besluit schriftelijk reageren op het gestelde om haar dossier te zuiveren.

Nu maakt handhaving er geen zaak van, maar stel dat in de toekomst er wel een tuchtrechtelijke zaak tegen je wordt aangespannen? Dan kunnen feiten uit het verleden mede een rol spelen. Ook al is het nog zo’n ogenschijnlijk onschuldige aantekening.

Sporter let op als u dit overkomt en schakel tijdig juridisch advies in. Vervelend en kostbaar. Echter er zijn genoeg voorbeelden  van ruiters die zelf de verdediging ter hand namen en uiteindelijk door zowel de tuchtcommissie en de raad van appel zijn veroordeeld. Achteraf hadden zij er spijt van dat zij niet eerder om juridische bijstand hebben gevraagd.

Een gewaarschuwd wedstrijdruiter telt voor twee…

 

 

Share